Qiziq

"To'p" yordamida frantsuzcha iboralar

"To'p" yordamida frantsuzcha iboralar

Frantsuzcha so'z un to'ntarishi tom ma'noda "zarba" yoki "zarba" ni anglatadi va ko'plab idiomatik iboralarda ham ishlatiladi. Bu erda qamchilash, iflos hiyla, osmondan manna va boshqa narsalarni qanday aytish kerak, ushbu iboralar ro'yxati bilan. to'ntarish.

Mumkin ma'nolari To'ntarish

  • puflamoq
  • harakatlanmoq (shaxmat)
  • zarb (boks)
  • zarba
  • o'q otish
  • qon tomir (kriket, golf, tennis)
  • otish (zar)
  • hiyla, amaliy hazil

C dan foydalanadigan iboralaroup

un beau coup d’œil qilmoq
yoqimli ko'rinish
un coup à la porte o‘chirish
eshikni taqillating
un coup bas
kam zarba
un coup de l’amitié (norasmiy)
yo'l uchun bitta (ichimlik)
un coup de barre (norasmiy)
vaqtinchalik, ammo haddan tashqari charchoq
un coup de bélier
suzuvchi; zo'ravon zarba
un coup de boule (tanish)
boshcha
un coup de imkoniyat
omad parchasi / zarbasi
un coup du ciel
osmondan manna
un coup de cœur
qizg'in, ammo tez o'tadigan qiziqish / ishtiyoq
un coup de crayon
qalam bilan urish
un coup de destin
taqdirning zarbasi
un coup d'État
hukumatni ag'darish
un coup de l’étrier (norasmiy)
yo'l uchun bitta (ichimlik)
un coup d’épée dans l’eau o‘zi
vaqtni to'liq isrof qilish
un coup de fil (norasmiy)
telefon qo'ng'irog'i
un coup de foudre
chaqmoq murvat; bir ko'rishda sevib qolish
un coup du lapin o‘chirish (norasmiy)
quyon musht; qamchi
un coup de main
yordam qo'l, yordam
un coup de marteau
bolg'a zarbasi
un coup d'œil
qarash
un coup de pied
tepish
un coup de pinceau
cho'tka zarbasi
un coup de plume
qalam bilan urish
un coup de poing
musht
un coup de pompe
charchoq
un coup de pot (tanish)
omad urishi
un coup de pouce
yordam qo'lini, to'g'ri yo'nalishda bir turtki
un coup de salaud (tanish)
iflos hiyla
un coup de sang
qon tomir; haddan tashqari g'azab
un coup de soleil
quyosh yonishi
un coup du sort
taqdirning zarbasi
un coup de tête
to'satdan impuls, bosh-oyoq
un coup de veine o‘sma (norasmiy)
omad urishi
un coup de vieux (norasmiy)
to'satdan qarish
un coup dur
qattiq zarba, qabul qilish qiyin bo'lgan narsa
un coup en traître o‘chirish
orqa tomondan pichoqlash
un coup en vache (tanish)
iflos hiyla
un coup monté
ramka
un coup pour rien
vaqtni behuda sarflash
to'ntarishlar va marhamatlar (qonun)
hujum va batareya
un mauvais to'ntarish
iflos hiyla, o'rtacha nayrang, yaramas zarba
sotilmagan to'ntarish
dahshatli zarba
accuser le to'ntarish
zarba / zarba ostida qoqilib ketmoq
attraper le to'ntarish
pichoqni olish
attraper un coup de soleil o‘chirish
quyosh yonishi
avoir le to'ntarish
bog'lamoq
avoir le coup de foudre o‘zi
birinchi qarashda oshiq bo'lish
avoir le coup de main asosiy
teginish
avoir le coup d'œil qilmoq
ko'zni yaxshi ko'rish
avoir un bon coup de crayon
chizishda yaxshi bo'lish
avoir un coup dans le nez o‘zi (norasmiy)
mast bo'lmoq, juda ko'p bo'lgan
avoir un coup de barre qo‘pollik (norasmiy)
quritmoq / charchatmoq
avoir un coup de blyuz (norasmiy)
ko'k rangni his qilish
avoir un coup de pompe o‘ldirmoq
to'satdan charchagan, qurigan his qilish
boire un coup un
ichmoq
donner des coups dans la porte shoshilmang
eshikni urish
donner un coup à quelqu’un qilmoq
birovni urmoq
se donner un coup à la tête / au bras
boshini / qo'lini bukmoq
donner un coup d’arrêt à
tekshirish, tanaffus qilish
donner un coup de ohak / shifon / éponge / brosse à
fayl / mato / shimgichni / cho'tkani ishlatish uchun
donner un coup de poignard dans le do dos
birovni orqa tomoniga urish, kimnidir xiyonat qilish
donner un coup de téléphone
telefon orqali qo'ng'iroq qilish
donner un coup sek (quying dégager quelque tanlangan)
biror narsaga keskin urmoq (bo‘shatish yoki bo‘shatish)
donner un coup de vieux o‘chirmoq (norasmiy)
yillarni qo'yib yubormoq
en mettre un to'ntarish
unga kuch sarflash
en prendre un to'ntarish (norasmiy)
portlash, ajoyib vaqt o'tkazish; s.t. ta'sir qilishi; zarba bermoq, urmoq (majoziy)
en venir aux kupalar
urish uchun kelmoq
être aux cent to'ntarishlar
jahldor bo'lish, qaysi yo'lni burish kerakligini bilmaslik
être dans le coup qilmoq (norasmiy)
unda bo'lish
être hors du to'ntarish (norasmiy)
unda bo'lmaslik
être sur un to'ntarish (norasmiy)
biror narsaga tayyor bo'lmoq
faire d'une pierre deux to‘ntarishlar
bitta tosh bilan ikkita qushni o'ldirish
faire le coup d’être malade
o'zini kasal qilib ko'rsatmoq
faire les quatre cents to'ntarishlar
yovvoyi jo'xori ekish, qiyinchiliklarga duchor bo'lish, yovvoyi hayot kechirish
faire un to'ntarish
ishni bajarish
faire un coup d’éclat o‘zi
shovqin-suronni qo'zg'amoq, notinch qilmoq (ijobiy yoki salbiy)
faire un coup de vache à quelqu’un qilmoq (norasmiy)
birovga nopok hiyla o'ynash
faire un mauvais coup à quelqu’un birov
kimgadir yomon niyat bilan o'ynash
faire un sale coup à quelqu’un qilmoq
birovga nopok hiyla o'ynash
jeter un coup d’œil à o‘zi
qarash
lancer un coup d’œil à
qarash
manquer le coup qilmoq
to'liq muvaffaqiyatsizlikka uchramoq, uni yuklash
marquer le to'ntarish (norasmiy)
marosimni nishonlash, reaktsiya ko'rsatish
monter le coup à quelqu’un (tanish)
sayr qilish uchun birovni olib ketmoq
monter un to'ntarish
ishni rejalashtirish / tortish
passer en coup de vent
juda qisqa / tez tashrif buyurish / o'tish
prendre un coup de vieux o‘chirish (norasmiy)
keksaymoq, qarib qolmoq
réussir un beau to‘ntarish (norasmiy)
uni tortib olish uchun
sonner un to'ntarish
jiringlamoq (eshik qo'ng'irog'i, qo'ng'iroq)
tenir le to'ntarish
ushlab turmoq, qarshilik qilmoq
tenter le to'ntarish (norasmiy)
borishga, omadingizni sinab ko'rishga harakat qiling
tirer un coup de revolver / feu shoshilmang
otishni o'rganish uchun
valoir le to'ntarish
bunga loyiq bo'lish
A porté un coup sévère (aà leur axloqiy)
Bu (ruhiyatiga) keskin zarba berdi.
Ça lui a fait un to'ntarish. (norasmiy)
Bu uning uchun biroz zarba bo'ldi.
Ça vaut le to'ntarish
Bunga arziydi.
Ça vaut le davlat to'ntarishi.
Ko'rishga arziydi.
C'est bien un coup à lui.
Xuddi u kabi (buni qilish uchun).
C'est le coup de barre ici. (norasmiy)
Siz bu erda burun orqali to'laysiz.
C'est un coup à se dégoûter! (norasmiy)
Sizni kasal qilish uchun etarli!
C'est un coup à se tuer! (norasmiy)
Bu o'ldirishning yaxshi usuli!
Il en met sacré to'ntarishi. (norasmiy)
U haqiqatan ham shu tomon ketyapti.
Je me donnerais des coups!
Men o'zimni tepishim mumkin!
Le to'ntarish parti.
Qurol o'chdi.
Les to'ntarishlar plevayient.
Shiddatli yomg'ir yog'di.
Les coups tombaient dru.
Shiddatli va tez urildi.
à chaque / tout to‘ntarishi
har safar
à coup sur sur
albatta
à oltita to'ntarish
olti o'qli
à tous les coups
har safar
après to'ntarish
keyin
au coup par to‘ntarish
reja asosida
avant les trois to'ntarishlar (teatr)
parda ko'tarilishidan oldin
coup sur to'ntarish
birin ketin
du to'ntarish
Natijada
du même to'ntarish
bir vaqtning o'zida, barchasi bir xil
du premier to'ntarish
shu zahotiyoq, batamom darhol
d'un seul to'ntarish
bir urinishda, bitta yurishda
pour un coup
bir marta
rire un bon coup
yaxshi kulish
sous le coup de
girdobida
sur le coup
ochiqchasiga, o'sha paytda, boshida
sur le coup de 10 heures
soat 10 atrofida
tout à to'ntarish
to'satdan
tout d'un to'ntarish
hammasi birdan


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos